Boost de snelheid van uw Joomla website Print

  • 0

De laadsnelheid van het Joomla CMS systeem niet een van zijn grootste voordelen. Er zijn wel enkele instellingen welke u aan uw joomla systeem kan wijzigen om uw website sneller te laten laden waarbij 2 belangrijke :
  1. Systeem plugin order, welke de volgende volgorde moet behouden:
      • “System – cache” moet de laatste plugin van de systeem plugins worden
      • Alle SEF plugins moeten juist voor de cache plugin laden
  2. Maak een nieuwe .htaccess file of bewerk de bestaande welke in de Joomla root folder staat, vervolgens kopieert u onderstaande :

### @version $Id: htaccess.txt 10492 2008-07-02 06:38:28Z ircmaxell $ # @package Joomla # @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved. # @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL # Joomla! is Free Software ##

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymLinks -Indexes

#
# mod_rewrite in use

RewriteEngine On

########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
#
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
#
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits

# RewriteBase /

########## Begin - Joomla! core SEF Section
#

RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]

#
########## End - Joomla! core SEF Section

SetOutputFilter DEFLATE
Header set Expires "max-age=29030400, public"
Header unset ETag
FileETag None

ExpiresActive On
ExpiresDefault A600
ExpiresByType image/x-icon A2592000
ExpiresByType application/x-javascript A604800
ExpiresByType text/css A604800
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType text/plain A1200
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2592000
ExpiresByType video/x-flv A2592000
ExpiresByType application/pdf A2592000
ExpiresByType text/html A600

Na het testen van bovenstaande informatie met een Joomla! 1.5 van ongeveer 6000 artikels hebben we de laadtijd kunnen terugschroeven naar <2 sec.

Voor de aanpassingen was er een laadtijd van 5 tot 10 seconden.

 


Was dit antwoord nuttig?

« Terug